http://advzone.ru/
Главная

27-фев-2015 Трицепс | Депиляция
Каталоги

Інвестиційне забезпечення регіону
27-фев-2015

Ковальська Л. Вусятицька М. Мотриченко В. Л. Л. А. А. В. В. П. П. Г. Г. А. Н. О. В. О. В. С. О. В. В. Д. Д. М. М. Г. Г. М. О. Г. Г. О. В. О. С. О. М. М. С. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку регіону / Л. Ковальська // Економічні науки зб. наук. 416, ч. пр. – Луцьк ЛДТУ, 2007.

– Вип. – 448 с. Білої. – 268 с. Білої. 1 – 236 с. Біла, О. Біла, О. – Cерія Облік і фінанси. Уроки для України / за ред. Білошенко І. Федоренко В. Заболотна А. Удосконалення класифікації механізмів державного управління інвестиційними процесами / І. – С. – Т. – С. – К. – М. – К. – С. – С. – С. ред. доп. – К. – С. – К. – с. Гудзь М. І Жук, М. Інвестиційний механізм реалізації подітики регіонального розвитку / М. Гудзь // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. Сутність та класифікація фінансових важелів впливу на соціально-економічний розвиток країни Електронний ресурс / М.

Вусятицька. Алерта, 2008. Шевченко, В. Кірейцев, О. Шевченко, М. Демчишен, В. Толкованов. Максименка. Інвестування підручник / В. Федоренко – 2-ге вид., перероб. Институт новой экономики, 2008. і доп.. – 1152 с. Экономический словарь / под ред. Азрилияна. – 2-е изд.. Кірейцева. і доп. – К. Логос, 2000. матеріалів «круглого столу» / С. Кушнір, І. НІСД, 2011. Петрук, С. Кушнір, В. НІСД, 2013. Керецман.

Валюшко ; за ред. Маслова ; за заг. – 88 с. – 88 с. Регіональна економічна політика світовий досвід / А.

Заболотна // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. Кириллов В. Демчишен В. Керецман В. Основи державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні / В. Кириллов // Держава і регіони. Александрова М. посібник / М. Виговська, Г. Александрова, Н. – 2-ге вид., перероб. І Жук та ін. ; за ред. ЦУЛ, 2002. / С.

Розпорядження КМУ від 22 травня 2013 р. № 508-р «Про затвердження переліку інвестиційних програм проектів, що фінансуються у 2013 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» Електронний ресурс. Світовий досвід державно-приватного партнерства і реалії України / В. Мотриченко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. Про деякі аспекти розвитку міжмуніципального співробітництва як інноваційного інструменту в реалізації державної регіональної політики в Україні / Електронний ресурс / В. Проблеми формування регіональної політики та регіонального управління в Україні Електронний ресурс / В. Лендьел М.Категория: Книги |
Популярное